Proof of Work (POW)

gpu, graphic card, pcb-4885250.jpg

Proof of work (PoW) is een vorm van cryptografisch bewijs waarbij de ene partij (de prover) aan anderen (de verificateurs) bewijst dat een bepaalde hoeveelheid van een specifieke rekeninspanning is besteed. Verificateurs kunnen deze uitgaven vervolgens met minimale inspanning van hun kant bevestigen. Het concept is in 1993 uitgevonden door Cynthia Dwork en Moni Naor als een manier om denial-of-service aanvallen en ander misbruik van diensten, zoals spam op een netwerk af te schrikken door wat werk van een serviceaanvrager te vereisen. De term “proof of work” werd voor het eerst bedacht en geformaliseerd in een document uit 1999 door Markus Jakobsson en Ari Juels.

Proof of work werd later door Bitcoin (BTC) gepopulariseerd als een basis voor consensus in een gedecentraliseerd netwerk waarin miners strijden om blokken toe te voegen en zo Bitcoin verdienen en het netwerk te beveiligen. De verdiensten zijn evenredig aan de hoeveelheid rekenkracht. Dus hoe meer een mijner aan rekenkracht bezit hoe meer hij kan verdienen. PoW en PoS (proof of stake) zijn de twee bekendste Sybil-afschrikmechanismen. In de context van cryptocurrencies zijn dit de meest voorkomende mechanismen.

Een belangrijk kenmerk van proof-of-work-schema’s is hun asymmetrie: het werkde berekening – moet redelijk moeilijk (maar haalbaar) zijn aan de kant van de prover of de aanvrager, maar gemakkelijk te controleren voor de verificateur of dienstverlener. Om de “zware” berekeningen te kunnen uitvoeren is er stroom nodig. De apparatuur die gebruikt wordt voor het mijnen van bijvoorbeeld BTC verbruikt op een jaarlijkse basis naar schattig van Cambridge ongeveer 123,00 TWh. Een ander veel voorkomend kenmerk zijn ingebouwde stimuleringsstructuren die het toewijzen van rekencapaciteit aan het netwerk belonen met waarde in de vorm van geld.

Het doel van proof-of-work-algoritmen is niet om te bewijzen dat bepaald werk is uitgevoerd of dat een rekenpuzzel is “opgelost“, maar om manipulatie van gegevens af te schrikken door hoge energie- en hardwarecontrolevereisten vast te stellen om dit te kunnen doen. Proof-of-work-systemen zijn bekritiseerd door milieuactivisten voor hun energieverbruik.

info@gwydion.nl
info@gwydion.nl
Artikelen: 30

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *