Week 33 Briefing

4/5 - (1 stemmen)
blue village, village, qianhu miao village-4717743.jpg

Week 33 briefing

Hoi allemaal welkom bij wederom weer een nieuwe nieuwsbrief geproduceerd door Gwydion.nl. In de Briefing van deze week: De problemen in China nemen toe, Economische groei in Nederland maar werkeloosheid neemt ook toe. Daarnaast kijken we weer naar een aantal grafieken.

China

De problemen in China op het gebied van de Huizenmarkt nemen verder toe. Het begon allemaal met Evergrande in 2017. Evergrande kon de schulden die ze gemaakt hadden niet meer terug betalen. Hierdoor heeft het systeem een dusdanige klap ontvangen dat langzaam door de sector zijn weg vond. Verkoop daalde in juli met 23% en investeringen met 9,4%. Huizen prijzen dalen wat grote gevolgen heeft voor de populatie aangezien 70% van het vermogen van de middelklasse in deze sector gealloceerd is. In Amerika is de ratio tussen het inkomen en de prijs van een huis ongeveer 4,7X Dat betekend als je 50K per jaar verdient je een leningen kan krijgen van 234K. In China is dit tussen 20 en 30 keer. Hier is door de credit verstrekkende partijen dus goed gebruik van gemaakt.

Zoals we zien bij meerdere cisis aan het begin gaat het nog relatief langzaam totdat de eindfase wordt ingezet en het hele systeem in elkaar stort. Sommige Evergrande leveranciers zijn gestopt met het afbetalen van schulden. Evergrande zou hiervoor verantwoordelijk gesteld moeten worden. Omdat elke sector zo verweven is in de ander kan je ervan uitgaat dat als er wat gebeurd in de een er ook consequenties zijn voor de ander, een ketting reactie genoemd.

Hoe is dit precies allemaal fout gegaan? Een ontwikkelaar – zoals Evergrande – leent geld van bijvoorbeeld een bank. Deze ontwikkelaar leent dan weer meer geld bij op het deel dat al gebouwd is. Stel ik ben een ontwikkelaar. Ik leen 1 miljoen bij de bank om daar een huis mee te bouwen. Maar als mijn huis voor de helft gebouwd is dan ga ik opnieuw naar de bank om nogmaals een lening aan te vragen voor een tweede project met het half afgebouwde eerste project als onderpand. Zo worden 85% van alle huizen in China verkocht. Het kan maanden of zelfs jaren duren totdat er gebouwd wordt. En omdat het zo lang duurt neemt de frustratie bij deze investeerders wat vooral de middelklasse is toe. In een maand worden nu 300 van dit soort half voltooide projecten geboycot en dus niks betaald. Mensen demonstreren nu omdat ze hun geld terug willen. De overheid helpt ook een handje en stuurt extra politie en militaire naar de protesten.

Andere landen willen graag weten om hoeveel geld het gaat. Maar China en Hongkong geven deze cijfers niet uit omdat ze aangeven hierdoor het vertrouwen aan te tasten. 5 van de grote bedrijven in deze sector hebben zich al van de Amerikaanse aandelen markt gehaald vanwege dit probleem. Het lijkt wel een gesynchroniseerde crisis formatie. De groei in het wersten neem af meerdere landen gaan langzaam over in een recessie. Ik ben benieuwd of deze Evergrande scene wordt aangewezen als de nieuwe Lehman Brothers.

Economie Nederland

De Economie in Nederland stijgt in het tweede kwartaal met 2,6%. Dit kan nog veranderen cijfers zijn gebaseerd op voorlopige cijfers. De investeringen stegen met 5,2 procent. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 2,7 en 1,6 procent toe. Verder hebben huishoudens 0,9 procent meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2022. De overheidsconsumptie groeide nauwelijks. De bedrijfstak handel, vervoer en horeca, de bedrijfstak zakelijke dienstverlening en de bedrijfstak cultuur, sport, recreatie en overige diensten hadden de grootste bijdrage aan de groei. Door corona zijn de groeicijfers omgeven met een grotere onzekerheid dan bij de eerste berekening gebruikelijk is. Volgens de eerste berekening was het bbp in het tweede kwartaal van dit jaar 5,3 procent groter dan een jaar eerder. Vooral de consumptie door huishoudens, het handelssaldo en de investeringen droegen bij aan deze groei. De bijdrage van overheidsconsumptie was licht negatief. In het tweede kwartaal van 2022 waren er geen coronamaatregelen meer, terwijl voor een deel van het tweede kwartaal van 2021 nog wel restricties golden.

Consumenten hebben in het tweede kwartaal 7 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2021. Ze gaven vooral meer uit aan horeca, cultuur en recreatie, en vervoer en communicatie. Aan goederen zoals voeding, woninginrichting en vervoermiddelen hebben ze echter minder besteed dan een jaar eerder. Ook verbruikten consumenten minder gas door het relatief zachte weer. De consumptie door de overheid was bijna een procent lager dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat er minder is uitgegeven aan coronatesten, testen voor toegang, vaccinaties, et cetera.

In het tweede kwartaal van 2022 lagen de investeringen in vaste activa 5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werd vooral meer geïnvesteerd in woningen, bedrijfsgebouwen, vliegtuigen en schepen. Ook de investeringen in machines en software lagen hoger dan een jaar eerder.

De uitvoer van goederen en diensten lag in het tweede kwartaal 5,6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de uitvoer van diensten, waaronder de bestedingen van niet-ingezetenen in Nederland, was hoger. Daarnaast zijn meer machines, voedingsmiddelen en chemische producten geëxporteerd. De export van Nederlands fabricaat groeide met bijna 1 procent en de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) met ruim 3 procent.

De invoer van goederen en diensten was 4,1 procent hoger. Het handelssaldo had een positieve bijdrage aan de economische groei.

Werkloosheid

In juli hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 6 duizend per maand afgenomen naar het laagste aantal sinds juni 2009.

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. In april 2022 bereikte de werkloosheid met 3,2 het laagste percentage in de reeks met maandcijfers vanaf 2003. Daarna nam de werkloosheid toe, naar 3,6 procent in juli en is weer op het niveau van begin dit jaar.

Eind juli 2022 verstrekte UWV 157 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn er 4 duizend minder dan een maand eerder (-2,5 procent). Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal WW-uitkeringen af met 68 duizend (-30,1 procent). In juli 2022 kwamen er 18 duizend nieuwe WW-uitkeringen bij en zijn er 22 duizend beëindigd. De stijging van het aantal werklozen met 37 duizend in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

Bron: CBS

Algemeen:

Bitcoin neemt deze week een diepe duik naar beneden. Op 19 augustus werd er 560 miljoen aan longs geliquideerd. Ongeveer gelijk aan die van 13 juni. Ik hoop voor al onze crypto fans dat de prijzen hier zullen blijven of eventueel verder stijgen. Maar het sentiment in de markt is nog niet helemaal bepaald persoonlijk denk ik dat de economie zeer zwak is en dat hierdoor een grote crisis mogelijk is vergelijkbaar met die van 1930.
De S&P 500 van Amerika laat ook afgelopen tijd groei zien. Maar sinds vrijdag is hier een stop op gezet. De groei van de S&P wordt voornamelijk gedreven door Apple. Het aandeel van Apple Steeg de afgelopen tijd met 35% terwijl anders tech aandelen niet veel groei lieten zien. Kijk naar Nvidia, Google en Meta dan zien we hier geen rally zoals we die bij Apple wel zien.

Ik hoop dat jullie allemaal een goede week gehad hebben. Geniet van het weekend en kom volgende week weer terug voor de wekelijkse updates.

Op en of aanmerkingen zijn van harte welkom.

info@gwydion.nl
info@gwydion.nl
Artikelen: 30

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *