Week 51 Briefing

Rate this post
safe, vault, steel door-913452.jpg

Week 51 Briefing

Deze week in de briefing op Gwydion. Komt er een einde aan het verhogen van de rente standen door centrale banken, in japan lijkt het tij te keren. En hoe zit het precies met de balance van bijvoorbeeld de federal reserve? Dit en meer.

Centrale bank pivot?

De Bank of Japan schokte de markten door haar doelmarge voor de 10-jaars JGB-rente te verbreden en het plafond op te tillen van 0,25% naar 0,5%. Het gevolg was dat de JPY sprong en de Nikkei-index kelderde.

De verwachting van bijna iedereen is dat de Bank of Japan haar rentecurvecontrolebeleid rond eind 2023 zou aanpassen, maar het kwam veel eerder dan we dachten. We vragen ons af: waarom nu? Toen de Federal Reserve en andere grote centrale banken hun beleid begonnen te verkrappen, de Japanse yen kelderde en de inflatie begon te stijgen. Zou hoge inflatie de oorzaak kunnen zijn? Gouverneur Haruhiko Kuroda herhaalde dat kosteninflatie niet houdbaar is en dat de inflatie volgend jaar zal vertragen tot 2%. Tijdens de persconferentie deed Kuroda zijn best om de marktverwachtingen voor verdere beleidswijzigingen te minimaliseren. Hij benadrukte herhaaldelijk dat de stap van vandaag niet de eerste stap naar een exit is en dat een verdere verruiming van de rendementsmarge niet nodig is.

Ondanks de ontkenningen denken meerdere professionele economen dat gouverneur Kuroda de weg probeert te effenen voor beleidsnormalisatie voordat hij aftreedt begin volgend jaar. Een beleidswijziging onmiddellijk na de leiderschapswisseling is moeilijk en zou het geschikte moment kunnen missen om het decennialange ultra lage rente beleid te beëindigen. Hij heeft misschien gelijk dat het monetaire beleid accommoderend moet blijven totdat een stabiele inflatiedoelstelling van 2% is bereikt en dat de beleidsherziening op korte termijn niet nodig is. Maar met de aanpassing van vandaag zal zijn opvolger meer flexibiliteit hebben om in de toekomst monetair beleid te voeren.

We verwachten ook dat de BoJ haar beleidssaldo nog een tijdje op -0,1% zal houden en dat de BoJ een afwachtende houding zal aannemen tot het volgende jaarlijkse loononderhandelingsseizoen (Shunto) in april/mei. Marktdeelnemers zullen echter waarschijnlijk inzetten op verdere verkrapping, wat waarschijnlijk marktruis zal veroorzaken die de BoJ niet van plan was. (*Boj= Bank of Japan)

Rente standen in japan zijn grofweg sinds de 00 al 0%. Hoelang zijn deze rente verghogingen houdbaar en kunnen centrale banken failliet? Over heel de wereld zien we beweging naar hogere rente standen om de economie te doen afremmen wat zorgt voor een lagere vraag naar goederen om zo de hogere inflatie te doen afnemen. Echter helpen deze maatregelen niet want het totaal uitstaande euro’s of dollars blijft het zelfde. Maar over het saneren van schulden of het terug dringen van de geld hoeveelheid hoor je niemand.

Centrale banken failliet?

Kunnen centrale banken failliet vraag je jezelf misschien af? Op papier jazeker, maar zullen de beleidsmakers dit ook echt laten gebeuren? Stel een van de grote centrale banken gaat failliet, denk dan bijvoorbeeld aan de ECB of FED of de Bank of China. Dat betekend dat het land failliet is, de overheid kan geen nieuwe leningen aangaan om voedsel in te kopen of om infrastructurele aanpassingen te doen. Natuurlijk zal een land waar dit plaatsvinden nog over een laatste zak geld bezitten om in te zetten voor belangrijke doeleinden. Maar wat betekend dit voor de internationale markt. Waarschijnlijk zal de impact zo groot zijn dat niet alleen een van die banken failliet zal gaan maar (bijna) iedereen. Aangezien de impact zo enorm groot is en landen dit niet kunnen opvangen. De overige centrale banken kunnen ervoor kiezen om de QE strategie opnieuw leven in te blazen en miljarden aan lokale correctie bijdrukken wat gigantische inflatie tot gevolg heeft. Onze economieën zijn gebaseerd op een continu van groei wat decennia lang heeft geleid in het terugbrengen van de rentestanden om zo economieën te steunen. En wij zijn met z’n allen hier ook aan gewend geraakt, rijkdom en welvaart als maar in grotere kwantiteiten. Iedereen wil dit graag zo zien doorgaan maar kan dat nog in ons huidige systeem? Met een paar aanpassingen denken centralen banken dit spel voor een langere tijd vol te houden. Met de introductie van CBDC ( Centraal bank digitaal geld) kunnen centrale banken een grotere controle verkrijgen over bepaalde geldstromen. Omdat digitaal geld programmeerbaar maar is kunnen centrale banken nog lagere negatieve rentes heffen over zijn bevolking. Echter is digitaal geld direct van de centrale bank niks anders dan wat we nu hebben, alleen zijn het dan nog maar waardeloze digitale cijfers op een app waar het nu waardeloze briefjes zijn. Met waardeloos bedoel ik gebaseerd op vertrouwen in elkaar het beleid en de economie wat zonder dit mechanisme van vertrouwen is geld waardeloos.

Federal Reserve Is On The Brink Of Bankruptcy (Here’s Proof)

Sri Lanka

Kleinere landen zoals recent in Sri Lanka hebben minder of nauwelijks impact op de wereld economie. Eerder dit jaar, in april, kon Sri Lanka voor het eerst sinds het in 1948 onafhankelijk werd een lening niet afbetalen. De voormalige Britse kolonie kan een schuld van meer dan 50 miljard euro niet aflossen.  “Op het ogenblik dat een land zijn schulden niet meer kan betalen en op de internationale kapitaalmarkt geen geld meer kan lenen, is het failliet”, zegt Erik Joly, hoofdeconoom bij ABN Amro. “Voor de geldschieters van dat land betekent dat dat zij hun geld nooit meer zullen terugzien.” 

Sri Lanka is sterk afhankelijk van het internationale toerisme. Maar dat is zo goed als ingestort. Een zware terugval kwam er na enkele aanslagen op kerken in 2019, waarna de coronapandemie het toerisme helemaal de genadeslag gaf. De inkomsten uit het toerisme zijn door de pandemie met liefst 90 procent afgenomen. Vreemde valuta zijn dus zo goed als uitgeput. Daardoor is het niet langer mogelijk om voldoende voedsel, brandstof en andere essentiële producten in te voeren. Als een land failliet is, komt gewoonlijk het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tussenbeide. De onderhandelingen met het IMF zijn inderdaad aan de gang, maar het resultaat hangt af van een plan in samenspraak met de schuldeisers om de schuld van Sri Lanka te herstructureren tegen augustus. Het IMF roept Sri Lanka op om paal en perk te stellen aan de corruptie en de belastingen substantieel te verhogen. Het zal de centrale bank van Sri Lanka aanbevelen om de interesten op te trekken om de torenhoge inflatie tegen te gaan.  “Als het land aan die vereisten voldoet, komt er meestal wel een vorm van internationale solidariteit op gang”, zegt Erik Joly. “De Wereldbank heeft al een lening van 600 miljoen dollar toegestaan en India gaat kijken of het de schuld kan herschikken.”


Dit was hem weer voor deze week. Hopelijk heb je er wat van geleerd. Fijne kerst dagen en tot volgende week.

info@gwydion.nl
info@gwydion.nl
Artikelen: 30

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *