Guardian-node

Een Guardian node kan worden geïnstalleerd op een Windows of Linux computer. Op deze pagina meer informatie over de Linux versie. Naar mijn ervaring is de Windows versie instabiel.

Minimale specificaties:

Internet snelheid:Processor vermogen:Intern geheugen:
5Mbps+ Upload & download4 cores of meer>16 GB

1. Installeer de Guardian node

Begin met het openen van een Terminal scherm. Kopieer onderstaande code in het venster:

screen -S theta_mainnet # if you run the node on a Linux server
mkdir ~/theta_mainnet
cd ~/theta_mainnet
mkdir bin
mkdir -p guardian_mainnet/node
curl -k --output bin/theta `curl -k 'https://mainnet-data.thetatoken.org/binary?os=linux&name=theta'`
curl -k --output bin/thetacli `curl -k 'https://mainnet-data.thetatoken.org/binary?os=linux&name=thetacli'`
wget -O guardian_mainnet/node/snapshot `curl -k https://mainnet-data.thetatoken.org/snapshot`
curl -k --output guardian_mainnet/node/config.yaml `curl -k 'https://mainnet-data.thetatoken.org/config?is_guardian=true'`
chmod +x bin/theta
chmod +x bin/thetacli
cd bin/

2. Start de Guardian node

Als er na het vorige proces geen error zijn ontstaan dan kan de Guardian node worden gestart

ulimit -n 4096; ./theta start --config=../guardian_mainnet/node

Het kan even duren voordat de node actief wordt en een bijdrage gaat doen aan het netwerk. Dit proces kan ongeveer 15 minuten duren. Om te controleren of de node werkt typ onderstaande code in een nieuw terminal venster.

./thetacli query guardian

Als de node operationeel is komt bovenstaand venster in beeld. Hier kan het portemonnee adres en de “summery code” gevonden worden. Het adres van de node kan worden opgezocht op: https://explorer.thetatoken.org/ De Summery code is het staking adres van de node. Lees hier hoe je die kunt gebruiken met de Theta wallet.

De node is nu actief en zichtbaar op het netwerk. Om te controleren of de node ook gesynchroniseerd is met het netwerk type onderstaand in een nieuwe terminal venster

./thetacli query status

Onderaan kan “syncing” gevonden worden. False betekend dat de node helemaal op de hoogte is met het netwerk. in het geval dat er True staat wacht dan wat langer totdat de node volledig gesynchroniseerd is met het netwerk. In het geval dat syncing niet overgaat naar “false” start dan de node opnieuw op. Dit doe je door het terminal venster van de node te sluiten.

3. Guardian node (opnieuw) starten

Onderstaande code kan in alle omstandigheden worden gebruikt om de node opnieuw te starten. Gebruik deze volgorde

cd ~/theta_mainnet
cd bin/
ulimit -n 4096; ./theta start --config=../guardian_mainnet/node

4. TFUEL verdienen

Je kunt ook al je verdiende TFUEL-inkomsten zien door je portemonnee-adres te controleren op https://explorer.thetatoken.org/ . Guardian Node TFUEL-inkomsten worden elke 100 blokken toegekend, of ongeveer elke 10 minuten volgens een probabilistische methode. Bij elk controlepunt van 100 blokken worden willekeurig 200-300 stakers geselecteerd (gewogen op basis van hun inzet) om de blokbeloningen te verdelen. Een grote speler (bijv. met 100K+ THETA-inzet) zou elke 2,5-3 uur een beloning moeten verwachten (niet gegarandeerd, alleen een verwachting). Een speler van 100.000 moet een kans van minimaal 98% hebben om elke 10 uur een beloning te ontvangen. Omgekeerd kan een staker van 1.000 THETA slechts één keer per maand een TFUEL-beloning zien, analoog aan een kleine Bitcoin-mijnwerker met een lage hashrate. Voor hetzelfde blok mogen echter twee stakers met dezelfde inzet NIET dezelfde hoeveelheid beloning ontvangen. Hoewel alle nodes in de loop van de tijd TFUEL zullen verdienen in verhouding tot hun inzet, betekent dit dat er aanzienlijke variaties kunnen zijn in de timing en grootte van TFUEL-beloningen tussen verschillende gebruikers.