5G Actieplan

Covid 19-pandemie heeft een nieuwe “digitale armoede” aan het licht gebracht, en wij moeten er absoluut voor zorgen dat alle burgers en bedrijven in Europa de digitale transformatie kunnen benutten op weg naar een beter en welvarender leven. Europa wil tegen 2030 een digitale samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

De vorige Europese Commissie presenteerde een maatregel in haar mededeling “5G voor Europa: een actieplan”, die voorziet in een gemeenschappelijke EU-kalender voor een gecoördineerde commerciële lancering van 5G in 2020, evenals in samenwerking met de lidstaten en belanghebbenden uit de industrie om spectrumbanden voor 5G identificeren en toewijzen, pan-Europese 5G-proeven organiseren vanaf 2018, gemeenschappelijke wereldwijde 5G-normen bevorderen en de goedkeuring aanmoedigen van nationale routekaarten voor de uitrol van 5G in alle EU-lidstaten. Bovendien heeft de Commissie voor 2025 drie samenhangende doelstellingen vastgesteld:

  • Alle belangrijke sociaaleconomische factoren, zoals scholen, universiteiten, onderzoekscentra, vervoersknooppunten, alle aanbieders van openbare diensten zoals ziekenhuizen en overheidsdiensten, en ondernemingen die afhankelijk zijn van digitale technologieën, moeten toegang hebben tot extreem hoge gigabit connectiviteit (waardoor gebruikers download/upload 1 gigabit aan gegevens per seconde). Dit is ongeveer 125 Mb/s
  • Alle Europese huishoudens, op het platteland of in de stad, moeten toegang hebben tot connectiviteit met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbps (megabit per seconde), die kan worden opgewaardeerd tot Gbps (gigabit per seconde).
  • Alle stedelijke gebieden, evenals belangrijke wegen en spoorwegen zouden ononderbroken 5G-dekking moeten hebben, de vijfde generatie draadloze communicatiesystemen. Als tussentijdse doelstelling moet 5G tegen 2020 in ten minste één grote stad in elke EU-lidstaat commercieel beschikbaar zijn.

Op 29 januari 2020 heeft de Commissie de door de NIS-samenwerkingsgroep mitigerende maatregelen opgestelde en de 5G-toolkit gepubliceerd en op 17 februari 2020. Tijdens de Raad presenteerde het voorzitterschap op 3 juni 2020 de stand van zaken van de implementatie van de 5G-beveiligingstoolbox. In zijn conclusies van 1 en 2 oktober 2020 heeft de Europese Raad de Commissie verzocht steun te verlenen aan de versnelling van de uitrol van zeer hoge capaciteit en veilige netwerkinfrastructuren zoals 5G in de hele EU. Om dit te waarborgen, dringt hij er bij alle lidstaten op aan om hun nationale plannen voor de uitrol van 5G tegen eind 2020 bij de Commissie in te dienen, zoals uiteengezet in het 5G-actieplan, en om rekening te houden met de 5G-toolbox voor cyberbeveiliging die op 29 september is goedgekeurd.

Op 9 maart 2021 heeft de Commissie haar connectiviteitsdoelstellingen gepubliceerd in het kader van de mededeling over het digitale decennium, ter ondersteuning van de digitale transformatie van Europa. Als onderdeel hiervan moeten alle EU-huishoudens gigabit-connectiviteit hebben en moeten alle bevolkte gebieden tegen 2030 door 5G worden gedekt.

Op 25 maart 2021 hebben de lidstaten, in nauwe samenwerking met de Commissie, overeenstemming bereikt over een connectiviteitstoolbox, overeenkomstig de connectiviteitsaanbeveling van 18 september 2020. De toolbox bestaat uit een reeks beste praktijken die worden beschouwd als de meest efficiënte manier om en het aanmoedigen van operators om netwerken met zeer hoge capaciteit en 5G uit te rollen.

Op 17 december 2021 presenteerde de EU het eerste grootschalige 6G-werkprogramma voor onderzoek en innovatie met een geoormerkte publieke financiering van ongeveer 240 miljoen euro. Het zal activiteiten financieren variërend van 5G-evolutie, waaronder grootschalige proeven en pilots met verticale industrieën tot grensverleggend onderzoek naar 6G-systemen

Als ambitieniveau stellen wij voor dat tegen 2030:

75 % van de Europese ondernemingen gebruikmaakt cloudcomputingdiensten, big data en artificiële intelligentie;

100 % van de essentiële openbare diensten online beschikbaar zijn voor Europese burgers en bedrijven;

100 % van de Europese burgers online toegang hebben tot hun medische dossiers (erecords);

80 % van de burgers een digitale ID-oplossing gebruiken.